Motywacja pracownika do pracy ankieta

operacjaITALIA

Temat: W niewoli sprzętów biurowych
Jak pokazują najnowsze badania firmy marketingowej TNS Infratest, każdy pracownik biurowy traci codziennie 11,6 minut na kopiowanie i drukowanie, co w skali roku daje 46 godzin, czyli prawie 6 dni roboczych. W rezultacie w firmie zatrudniającej 50 pracowników należałoby w zasadzie zatrudnić jednego pełnoetatowego pracownika do krążenia między miejscem pracy a drukarką. Uczestnicy ankiety wyrażali powszechne życzenie posiadania drukarki bezpośrednio przy swoim miejscu pracy, co zdaniem ponad 40% respondentów przyspieszyłoby ich pracę. Tam, gdzie do drukarki ustawiają się długie kolejki, gdzie sprzęt nie jest łatwo dostępny, nie dopisują też humory pracowników i dochodzi do marnotrawstwa czasu. Badania wykazały, że niedostateczne wyposażenie miejsca pracy jest czynnikiem wpływającym negatywnie na motywację. Zdaniem 70% ankietowanych pełnowartościowe wyposażenie ich biura wpływa pozytywnie na zaangażowanie personelu. Za optymalne rozwiązanie 56% uczestników ankiety uznało własną niezależną drukarkę. Dla wielu jeszcze istotniejszy okazał się telefon z możliwością szybkiego wybierania wielu numerów. 50% pracowników zażyczyło sobie klimatyzacji, a około 30% - laptopa. Z badań płynie wniosek, że przedsiębiorcy powinni dopasowywać stanowisko pracy i infrastrukturę biurową do indywidualnych potrzeb użytkowników. Źródło: HRNews/Personel i Zarządzanie
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=156624Temat: Praca licencjacka - proszę o pomoc Książki, materiały.
Piszę pracę licencjacką a w zasadzie mam dopiero pisać - potrzebne mi wszelkiego rodzaju materiały na temat motywacji pracownika, motywacji w pracy, motywacja w procesie zarządania, ankiety. Może ktoś z was pisał taką pracę, lub ma materiały które mogą mi pomóc To Bardzo Proszę o przesłanie. Z góry bardzo dziękuję.
Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=106559


Temat: materiały-egzamin POTOCKI
" /> ">Według twórców metody – J.M. Bluma i R. Russa – istotną rolę w motywacji do pracy odgrywa przynajmniej pięć czynników (pobudek) Awansowanie Długość dziennej pracy Pewność pracy Płaca Stosunki ze zwierzchnikiem Dla tych właśnie czynników autorzy opracowali metodę ustalania ich względnej wagi dla różnych pracowników – Metodę Bluma – Russa. Podstawą metody jest ankieta, której charakterystyczną cechą konstrukcji jest zasada kolejnego zestawiania każdego czynnika ze wszystkimi innymi i stawiania osoby badanej w sytuacji przymusowego wyboru przeciwstawnych sobie czynników. Liczba pytań w arkuszu ankiety równa jest liczbie kombinacji dwuelementowych z n – elementowego zbioru czynników motywacji wybranych do budowy ankiety kombinacja 2 z n = n! / 2! (n-2)! Wagę każdego czynnika ustala się na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas badania przez ten czynnik, liczba ta jest równa ilości wyborów tego czynnika dokonanych przez badanego, przy dobranych dla potrzeb ankiety n czynnikach motywacji, maksymalna liczbowa wartość wagowa dla każdego czynnika może wynieść od do...
Źródło: f.uek.krakow.pl/viewtopic.php?t=3862


Temat: Systemywynagrodzen.pl
Zapraszam wszystkich do udziału w ankiecie zamieszczonej w serwisie systemywynagrodzen.pl Badanie kierujemy do wszystkich osób bez względu na zawód, stanowisko i branżę, które pracują lub czasowo pozostają bez pracy. Celem badania jest zebranie następujących informacji: - co i w jakim stopniu motywuje pracowników, - jaka jest najlepsza konstrukcja systemów motywacyjnych, - jakie powinny być stosowane pakiety pozafinansowe. Efektem badania będzie Raport Motywacji, którego treść zostanie zaprezentowana po raz pierwszy ... nie wynagrodzenie jest naszym głównym celem, dla którego podejmujemy się pracy. [URL=http://www.bankier.pl/wiadomosc/Wysokie-wynagrodzenie-nie-jest-najwazniejsze-w-pracy-Ogolnopolskie-Badanie-Motywacji-1917302.html][2] Choc jak wiadomo, ile osób- tyle opinii, ale większa ilośc ankietowanych twierdzi, że celem, dla którego pracują jest uznanie innych. 1. A Wy dlaczego pracujecie? 2. Czy wypełniłeś ankietę, czy któreś z pytań było niezrozumiałe, bądź szczególnie zwróciło Twoją uwagę?
Źródło: ludzie.biznes-firma.pl/forum/viewtopic.php?t=158


Temat: Prawników satysfakcja z pracy
Czym jest właściwie zadowolenie z pracy, jakie czynniki na nie wpływają i jakie niesie ze sobą konsekwencje? Jak kształtuje się kwestia zadowolenia z pracy w różnych grupach zawodowych, porównując ze sobą prawników, przedstawicieli handlowych, oraz informatyków. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu, które ukaże czy na tle innych zawodów prawnicy są usatysfakcjonowani z wykonywanej pracy. Problematyka godnościowej satysfakcji z pracy oznacza taką satysfakcję, która wpływa na naszą wewnętrzną motywację do pracy. Innymi słowy czy to co robię w pracy ma dla mnie sens, czy widzę, że współpracownicy i przełożeni traktują to co robię z uznaniem? Czy praca którą wykonuje jest zgodna z wartościami które wyznaję, czy zaspokajam potrzebę własnej wartości? Poniżej przedstawione pytania z kwestionariusza dadzą odpowiedź jak pracownicy czują się w swojej pracy, czy są z niej ogólnie zadowoleni, jakie są ich relacje z przełożonymi, czy firma w której pracują posiada kulturę organizacyjną pozwalającą pracownikowi na większą identyfikację z miejscem pracy, czy pracownik czuje się częścią zespołu itp. Czy pracownicy identyfikują się z pracodawcą, czego dowodem jest osobista duma z firmy, jej kierownictwa, celów i zamierzeń. Jakie jest poczucie więzi z zespołem i wynikająca z tego motywacja do pracy. Bardzo ważną kwestią jest również poczucie sprawstwa u pracownika w zakresie wykonywanej pracy, świadomość swoich obowiązków, poczucie bycia podmiotem w procesie pracy organizowanej w firmie. Odpowiedzi każdej grupy zawodowej będą ze sobą porównywane i będę wykrywać różnice i podobieństwa. Ankieta jest przeznaczona dla osób pracujących i mających przełożonego (nie mogą brać udziału w badaniu właściciele firm). Ankieta jest ... pracy. Wyniki badania zaprezentujemy wkrótce na naszym portalu. W celu wypełnienia ankiety zapraszamy na poniżej umieszczona stronę: http://ankieta-onlin...48f29/popup.php? Ankieta jest opracowania przez studentkę V roku psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na potrzebę pracy magisterskiej na temat satysfakcji z pracy. Anna Sergiej http://www.prawnik.pl/
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=164830


Temat: Bill Gates - Biznes szybki j@k myśl
partnerami nie tylko poprawia przeplyw informacji, ale wznosi biznes na wyższy poziom, a dyskusje stają się strategiczne - „stworz biuro bez papieru” – niech wszystko, formularze, ankiety itp. odbywaja się przez sieć - microsoft dba o wygode swoich pracownikow, dzieki sieci mogą oni tez łatwiej zarządzać swoim zyciem prywatnym - dzieki internetowi dostawy szybciej dostaja zaplate, a to motywuje ich do sprawniejszych ... problemy pracownikow - microsoft nigdy się nie poddaje i zawsze rozwiazuje problemy - „samoobsługa może objąć 90% administracyjnych potrzeb pracowników” - kolejne aplikacje mogą być wprowadzane tylko jeśli upraszczaja. Nie maja...
Źródło: grmg.pl/forum/viewtopic.php?t=7200


Temat: Formuła 1 z Robertem Kubicą
podziękować za zaufanie naszych pracowników w Brackley. Poziom motywacji i oddania, który widziałem w fabryce zasługuje na najwyższe uznanie." "Jestem zachwycony, że Jenson Button i Rubens Barrichello będą formować nasz skład...
Źródło: granturismo.pl/forum/viewtopic.php?t=1710


Temat: Ankieta do pracy dyplomowej
Kochani, proszę Was o pomoc. Muszę skończyć moją pracę na studiach podyplomowych. W związku z tym mam prośbę: poniżej zamieszczam ankietę na temat motywacji w organizacji. Jeśli znajdziecie czas na wypełnienie jej) nie powinno to zająć więcej niż 10 minut), proszę o przesłanie rezultatów do piątku (lub ewentualnie soboty) na adres lyset@op.pl lub ania_eld@hotmail.com Będę naprawdę wdzięczna za pomoc! Oto ankieta: Kwestionariusz ankiety Niniejsza ankieta dotycząca motywacji jest potrzebna w celu napisania pracy dyplomowej z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Proszę o wypełnienie jej oraz o wyczerpujące odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki będą wykorzystanie wyłącznie w celach naukowych. I. Poniżej znajdują się pytania dotyczące motywowania pracowników do pracy. Proszę określić w każdym z nich stopień ważności danego czynnika w skali od 1 (nieważne) do ... / Panią pracy? ..... Możliwość osobistego rozwoju w firmie ..... Doskonalenie wiedzy zawodowej ..... Prestiż firmy ..... Atrakcyjne wynagrodzenie ..... Dobra komunikacja z przełożonymi ..... Możliwość szybkiego awansu ..... Praca niesprzyjająca ... (bardzo ważne). ..... Otwarta komunikacja, ułatiwająca pozytywne więzi społeczne ..... Chwalenie pracownika za dobrze wykonana prace ..... Komunikowanie się ze wszystkimi na dowolnych szzceblach, w celu poprawy efektywności pracy pracowników ..... Informowanie pracowników organizacji o uzyskanych przez nich wynikach ..... Wykonywanie bez zastzreżeń poelceń przełożonego ..... Awansowanie związane tylko z podniesieniem wynagrodzenia ..... Awansowanie na podstawie osiąganych dobrych wyników pracy ..... Podejmowanie pracy wyłącznie dla pieniędzy ..... Podejmowanie pracy dla satysfakcji ..... Dążenie do jak największej specjalizacji pracy ..... Przekazanie pracownikowi zakresu odpowiedzialności za wykonywaną pracę ..... Zakazanie pracownikowi podejmowania decyzji ..... Osiąganie takiego samego zakresu uprawnień na tym samym stanowisku ..... Wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika tylko w formie pieniężnej ..... Zaliczanie do śiwadczeń pozapieniężnych wycieczek i spotkań towarzyskich ..... Potrzeba ciągłego doskonalenia zawodowego pracowników ..... Oferowanie szkoleń dla pracownika, odkrywających jego możliwości III. Z którymi z wymienionych poglądów Pan / Pani się nie zgadza? (proszę zaznaczyć krzyżykiem) ..... Nagroda powinna być taka sama dla wszystkich pracowników ..... Pochwała odniesie większy skutek, kiedy będzie udzielona przy innych pracownikach ..... System awansowania w przedsiębiorstwie powinien być tajny ..... Na wyższe stanowisko lepiej zatrudnić kogoś spoza fimy, niż awansować kogoś z już zatrudnionych ..... Istnieje wyższa skuteczność komunikacji jednostronnej niż dwustronnej ..... Kryteria awansu powinny byćściśle związane z pracą ..... Podobnie jak udzielanie pochwał, nagany także należy udzielać na oczach innych pracowników ..... Każdy pracownik powinien mieć szansę na awans ..... Awans zależy od poparcia zwierzchników i układów ..... Wraz ze zwiększeniem wynagrodzenia pracownik pracuje lepiej i więcej IV. Metryczka 1. Płeć Kobieta...
Źródło: forum.zielonawieza.pl/viewtopic.php?t=4435


Temat: Projekt współpracy między UAM i VW
" />Termin zgłoszeń do projektów upłynął! Projekt współpracy między UAM i VW Projekty doradcze dla firmy Volkswagen realizowane przez studentów Instytutu Psychologii UAM Firma Volkswagen Poznań w porozumieniu z Zakładem Psychologii Pracy i Organizacji poszukuje studentów do realizacji projektów rozwojowych dla pracowników VW. Projekty szkoleniowe będą realizowane w roku akademickim 2010/2011. Mają być w pełni zaprojektowane i przeprowadzone przez grupy projektowe złożone ze studentów i doktorantów o odpowiednim przygotowaniu. Aby uczestniczyć w programie należy: być studentką/studentem w IP UAM posiadać doświadczenia i/lub wiedzę z obszaru psychologii pracy i organizacji wziąć udział w rekrutacji Obecnie poszukujemy chętnych do realizacji 2 projektów PROJEKT 1 Programy szkoleniowe dla pracowników VW realizowane przez studentów Instytutu Psychologii UAM Rekrutacja do programu polega na przygotowaniu konspektu dwudniowego szkolenia w jednym z proponowanych tematów: A: Współpraca z klientem wewnętrznym (działami firmy, grupami pracowniczymi, zespołami projektowymi) i zewnętrznym (dostawcami, odbiorcami) Cele: zaprezentowanie roli komunikacji interpersonalnej, szczególnie w sytuacjach trudnych, wspieranie postaw asertywnych w ... postaw zaangażowania we współpracę, pokazanie znaczenia postaw osobistej odpowiedzialności za realizację wspólnych celów Grupa docelowa: 10-15 osób, niższe stanowiska kierownicze, działy produkcyjne oraz serwisowe (wsparcie produkcji) Czas szkolenia: 2 dni szkoleniowe ... jakość w środowisku pracy (staranność, sumienność) Rekrutacja do programu polega na przygotowaniu wstępnego projektu diagnozy i interwencji, którego celem ma być: - ocena obecnego stanu świadomości jakościowej w środowisku pracy - stworzenie narzędzia umożliwiającego okresowy pomiar postaw jakościowych w pracy i pozwalającego na porównywanie wyników, dzięki czemu możliwe będzie określenie skuteczność dotychczasowych interwencji w zakresie jakości - standaryzacja poziomu wiedzy jakościowej na różnych stanowiskach - wyraźne określenie metod interwencji, czyli sposobów promocji staranności w miejscu pracy i ukazania jej wpływu na efektywność organizacji (adaptacja dorobku psychologii w celu podnoszenia świadomości jakościowej pracowników) - stworzenie odpowiedniego systemu edukacji i motywacji jakościowej - określenie wachlarza metod wpływu na zmianę postaw pracowniczych Grupa docelowa: wszyscy pracownicy firmy Ramy czasowe projektu: diagnoza musi się zakończyć do końca 2010 ... diagnozy (opracowanie np. kwestionariusza, wywiadów, ankiet) -dokładny cel, opis i sposoby ewaluacji proponowanych interwencji -spis potrzebnych materiałów i pomocy dydaktycznych -oczekiwane dodatkowe informacje ze strony VW -deklaracja celów szczegółowych projektu -dodatkowo:...
Źródło: psychologia.amu.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=11996


Temat: Ankieta dla menedżerów
Witam jestem studentką piszącą pracę pt: Rola menedżera w procesie zmian . Jeśli ma ktoś chwilke proszę o wypełnienie ankiety, która pomorze mi zebrać dane do pracy magisterskiej. Ankiete można wypełnić bezpośrednio na forum lub przesłać ją na pw Ankieta Ankieta jest anonimowa, przy pytaniach ‟z wyborem” należy zaznaczyć X przy wybranej odpowiedzi. 1. Proszę podać swój wiek‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.. 2. Proszę zaznaczyć płeć: Kobieta‌‌‌‌‌‌ Mężczyzna‌‌‌‌.. 3. Ile lat pracuje pan/pani na stanowisku menedżera‌‌‌‌‌.. 4. Proszę o zaznaczyć szczebel na jakim pan/pani pracuje: Najwyższy (np. dyrektor, prezes)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.. Średni (np. kierownik działu)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.. Pierwszej linii (np. brygadier)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 5. Czy w swojej pracy spotkał/a się pan/pani z oporem pracowników wobec zmian wprowadzanych w firmie: Tak‌‌‌‌‌ Nie‌‌‌‌‌ 6. Jakich środków najczęściej należy użyć aby zminimalizować opór pracowników: Dokładne wytłumaczenie procesu zmiany (szkolenie) ‌‌‌‌‌ Motywacja finansowa‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Propozycja pełniejszego uczestnictwa w danym projekcie‌‌‌‌ Negocjacja z pracownikami‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Wymuszenie zgody na zmiany‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Inne (jakie?)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 7. Czy w państwa ... decyzji ( proszę zaznaczyć metodę z której państwo korzystają): Burza mózgów‌‌‌‌‌ Syntetyka Gordona‌‌‌. Metoda delficka‌‌‌‌.. Metoda morfologiczna‌‌ Techniki CERMA‌‌‌‌ Inne(jakie?)‌‌‌‌‌‌.. 13. Czy w swojej pracy korzystacie państwo z technik zarządzania takich jak: BPR- Reengineering‌‌‌‌‌‌‌‌ BPO- Outsourcing‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Benchmarking‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.. 14. Czy w państwa firmie wprowadzony jest zintegrowany system informatyczny (jeśli tak to jaki) Tak‌‌‌‌. Nie..‌‌‌‌ Serdecznie dziękuję za wypełnienie ankiety.
Źródło: ludzie.biznes-firma.pl/forum/viewtopic.php?t=250


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © operacjaITALIA